Voor de leerkrachten

Ondersteuning leerkrachten basisschool/Deskundigheidsbevordering

Op veel basisscholen is er ambitie om “Iets met muziek te gaan doen”. Soms is er een muziekmethode aanwezig maar weten leerkrachten niet hoe er mee om te gaan. In een ander geval wil een leerkracht zingen met de klas, maar weet de weg naar geschikt materiaal niet te vinden. Weer in een ander geval ontbreekt het aan muzikale vaardigheden. Kortom: HELP!!

Muziekschool Hunsingo biedt die helpende hand: de vakdocent ondersteunt de leerkracht in de basisschool. Dat kan op verschillende manieren: de vakdocent geeft zelf de les en de leerkracht verzorgt de uitwerking. Of: de vakdocent geeft een voorbeeldles, observeert bij de les van de leerkracht en geeft adviezen.

Naast de instructie wordt ook gewerkt aan het versterken van de vaardigheden van de leerkrachten. Dit kan in teamverband en eventueel ook samen met leerkrachten van andere scholen.

 

Bemiddeling

Soms kan Muziekschool Hunsingo niet zelf de juiste oplossing bieden. We zoeken dan mee om die te vinden door te bemiddelen of door te verwijzen.