Voor de kinderen

Algemene Muzikale Vorming

Het merendeel van de scholen in de gemeente Bedum is aangesloten bij het zgn. Cultuureducatienetwerk Bedum (CNB). In het kader van dit netwerk verzorgt Muziekschool Hunsingo AMV lessen in de onderbouw. De AMV-docent van muziekschool Hunsingo geeft ééns per twee weken les in de groep en geeft instructie aan de groepsleerkracht die de volgende les in de week daarop verzorgt. Er is dus een wisselwerking tussen de AMV-docent en de groepsleerkracht. Via het CNB leveren de scholen een financiële bijdrage aan deze lessen.

In de gemeente Eemsmond is niet een dergelijk netwerk. Muziekschool Hunsingo verzorgt binnen de financiële mogelijkheden ook AMV-les voor de scholen in de gemeente Eemsmond.

 

Instrumentale Oriëntatie

Kinderen in de middenbouw kunnen gedurende een periode van 16 weken kennismaken met 4 verschillende instrumenten. Gedurende deze periode komen 4 docenten van Muziekschool Hunsingo naar de school. Daarbij wordt de groep gesplitst in vier deelgroepen die om de vier weken rouleren. De kinderen krijgen een instrument mee naar huis. De lessen duren ca 45 minuten (afhankelijk van rooster en groepsgrootte).

Tijdstip en instrumentkeuze in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid docenten.

 

Klassikaal schoolorkest

Kinderen in de bovenbouw kunnen gedurende een langere periode klassikaal een instrument leren bespelen. Bij grotere klassen wordt de klas gesplitst en is er meer keuze wat instrument betreft. Omdat samenspelen hoog in het vaandel staat, is er sprake van klassikaal onderwijs: orkest in de klas.

De leerlingen krijgen via de muziekschool (of soms via een muziekvereniging) een instrument mee naar huis.

 

Receptief aanbod

Muziekonderwijs is meer dan muziekles in de klas. Muziek is overal in de samenleving. Ook in de directe omgeving van de school. We geven vorm aan deze kant van de muzikale ontwikkeling door het stimuleren van concertbezoek. Bijv. het Noord Nederlands Orkest (Pieter Roelf Concerten) of de Classic Express (een verrijdbare concertzaal).