Subsidieregelingen

Cultuureducatie met Kwaliteit

Goed cultuuronderwijs is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en krijgt een structurele plaats in het onderwijscurriculum. Natuurlijk moet het ook van goede kwaliteit zijn. Dat lukt alleen met een langdurige aanpak en met commitment van alle partijen die hierbij betrokken zijn. Daarom loopt sinds 2013 het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

 

Niet alleen krijgt cultuureducatie een vaste plaats op scholen, ook is het belangrijk dat er leerlijnen ontwikkeld worden waar scholen mee kunnen werken en dat leerkrachten hun deskundigheid op het gebied van cultuureducatie vergroten. Scholen voeren zelf de regie op het cultuuronderwijs in de eigen school. Daarom is het voor de scholen van belang te weten wie hen kan helpen en wie hen culturele activiteiten kan aanbieden.

 

Binnen de discipline muziek is Muziekschool Hunsingo een partner om muziekles op school te verzorgen, maar ook om de leerkrachten te trainen om hun deskundigheid op dit gebied te vergroten met als doel zelf muziekles te kunnen geven.

 

In alle gevallen wordt in overleg een passend aanbod samengesteld waarmee aan de vraag, zoals die vanuit de school wordt gesteld,  kan worden voldaan.

 

Vanaf het seizoen 2015/2016 wordt de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit uitgevoerd door K&C Drenthe en kunnen scholen zelf de subsidie voor cultuuraanbod aanvragen.

 

Zie voor meer info www.cmkgroningen.nl

 

 

Muziekimpulsregeling

Er is een breed maatschappelijk en politiek draagvlak om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verbeteren. Zo vindt 84% van de ouders het belangrijk dat kinderen op school in aanraking komen met muziek (Muziek telt!, Kunstfactor). Muziek dient niet alleen een cultureel en artistiek belang, maar heeft een positief effect op de schoolprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen.

Het blijkt echter, dat veel scholen zich niet deskundig genoeg vinden om muzieklessen te geven. Via de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs stelt het ministerie van OCW tot 2020  € 25 miljoen extra beschikbaar aan scholen om (versneld) de deskundigheid van hun leerkrachten te versterken. Met het extra geld kunnen scholen de leerkrachten voor de klas trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, fanfares, brassbands, orkesten en poppodia.

 

Wanneer scholen

  • meer en betere muzieklessen willen voor hun leerlingen en
  • de ambitie hebben dat eigen leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen
  • en willen samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium

dan kunnen ze terecht bij Muziekschool Hunsingo.

 

Muziekschool Hunsingo biedt de helpende hand bij het indienen van een aanvraag en kan een passend aanbod doen om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verbeteren.

 

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

 

Zie voor meer informatie de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie: www.cultuurparticipatie.nl

 

Meer weten?  Neem contact met ons op. We komen graag langs voor een afspraak.