De Toonzetten

Het merendeel van de Groninger muziekscholen/centra voor de kunsten hebben zich in het najaar van 2015 gebundeld in de vereniging De Toonzetten. De vereniging zet zich in voor het creëren van (nog) meer draagvlak voor muziekonderwijs en de verankering daarvan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van muziekonderwijs op basisscholen waar nog niet of nauwelijks aan muziekonderwijs gedaan wordt. Het gaat ook om de verankering in het curriculum als doorgaande leerlijn. Daarvoor zijn diverse modellen ontwikkeld en is een digitale leeromgeving gecreëerd. Een ander aspect is het verzorgen van deskundigheidsbevordering van leerkrachten en scholing voor vakdocenten. Kortom, een bundeling van krachten om het rendement op het gebied van muziekonderwijs te verhogen.

 

Zie voor meer informatie de website van De Toonzetten: www.detoonzetten.nl