Voor Scholen

Muziekschool Hunsingo richt zich op de individuele burger, maar ook op het onderwijs.

Vanuit landelijk beleid worden scholen gestimuleerd een visie op muziekonderwijs te formuleren.

Muziekschool Hunsingo faciliteert daarbij en helpt bij het aanvragen van subsidies. Ook verzorgt Muziekschool Hunsingo scholing voor leerkrachten in het basisonderwijs.

muziekles op school