Toetsing

Bij Muziekschool Hunsingo wordt op verschillende manieren getoetst. Uiteraard doen we dat permanent tijdens de lessen. Daarnaast toetsen we periodiek middels rapporten en examens.

 

Rapporten

Leerlingen jonger dan 19 jaar ontvangen één keer per seizoen in zowel de leerroute als ook in de speelroute  een schriftelijk rapport. Doorgaans wordt dit rapport samen met de leerling ingevuld.

De rapporten worden uitgereikt vlak voor de zomervakantie. Wanneer ouders naar aanleiding van de rapporten vragen hebben kunnen ze hierover contact opnemen met de docent.

Wanneer leerlingen een examen afleggen krijgen ze in die periode geen rapport.

 

Instrumentale examens

Leerlingen van Muziekschool Hunsingo worden gestimuleerd lessen te volgen in de zg leerroute en aan de daaraan gekoppelde examens mee te doen. De examens worden afgenomen volgens de landelijke normen. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: A, B, C en D. In het jaar voorafgaand aan het A-examen wordt een Elementair examen afgenomen.

Het spreekt vanzelf dat niet alle leerlingen het gehele traject tot en met een D-diploma doorlopen. Daarom is er naast de leerroute ook een speelroute. In de speelroute worden geen examens afgenomen en er worden minder hoge eisen gesteld aan de vaardigheden van de leerlingen. Wél wordt een goede motivatie verwacht.

Het is mogelijk om van de speelroute naar de leerroute over te schakelen en vice versa. De docenten kunnen hier hun advies over uitbrengen.

De instrumentale examens vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats.

Wanneer leerlingen opgeleid worden voor hun C of D diploma is het spelen voor publiek onderdeel van het examen. Deze leerlingen doen dan een deel van hun examen openbaar. Leerlingen die lid zijn van een muziekverenigingen kunnen dat samen met de vereniging doen. Bijvoorbeeld door een solostuk met begeleiding van de vereniging te spelen.

Weer anderen doen het openbare gedeelte tijdens een examenconcert.

De kosten voor het instrumentale examen bedragen € 30,00. Het elementair examen is gratis.

Het bedrag wordt voorafgaand aan het examen apart in rekening gebracht.

Tijdens de examenweek kunnen sommige reguliere muzieklessen komen te vervallen.

 

Theorie examen

Om de beschikbare tijd voor de instrumentale muzieklessen volledig te benutten voor het leren bespelen van het instrument zijn er aparte theorielessen. Een theoriecursus omvat 10,12 of 14 lessen (afhankelijk van het niveau). Deze lessen zijn verplicht voor alle leerlingen die instrumentale lessen volgen in de zgn. leerroute en het daaraan gekoppelde praktijkexamen doen. Onderdeel van deze cursus is een theorie examen. De theorie lessen worden klassikaal gegeven en ook het theorie examen wordt klassikaal afgenomen.

Het instrumentale praktijkexamen wordt pas afgenomen als het theorie-examen is gehaald. De lessen worden gegeven in Bedum, Uithuizen en/of Uithuizermeeden.

Voor de theorielessen wordt € 45,00 in rekening gebracht. Dit is inclusief de kosten van het theorieboek met een cd, een theoriecursus van 10,12 of 14 weken en het  theorie-examen. Het bedrag wordt voorafgaand aan het examen apart in rekening gebracht.