Theorie

Om de beschikbare tijd voor de instrumentale muzieklessen volledig te benutten voor het leren bespelen van het instrument zijn er aparte theorielessen. Deze lessen zijn verplicht voor alle leerlingen die instrumentale lessen volgen in de zgn. leerroute en het daaraan gekoppelde praktijkexamen doen. Het instrumentale praktijkexamen wordt pas afgenomen als het theorie-examen is gehaald. Een theoriecursus omvat 10,12 of 14 lessen (afhankelijk van het niveau). De lessen worden klassikaal gegeven in Bedum, Uithuizen en/of Uithuizermeeden. Het theorie-examen maakt onderdeel uit van deze cursus.

 

Kosten

Voor de theorielessen wordt € 45,00 in rekening gebracht. Dit is inclusief de kosten van het theorieboek met een cd, een theoriecursus van 10,12 of 14 weken en het  theorie-examen. Het bedrag wordt voorafgaand aan het examen apart in rekening gebracht.

Theorielessen zijn gekoppeld aan de instrumentale examens A, B, C, D (conform het landelijke Raamleerplan Instrumentaal Onderwijs). In het jaar voorafgaand aan het A examen kan een instrumentaal examen Elementair worden afgenomen. Hier zijn geen theorielessen aan verbonden. Kijk voor meer informatie op de pagina over Toetsing.

 

Aanmelden

Het aanmelden voor de theorielessen gebeurt via de docent.