Welkom op de site van Muziekschool Hunsingo.

.

NIEUW:

In overleg met bestuur en directie is besloten dat vanaf maandag 11 mei a.s. weer muzieklessen mogen worden gegeven, en wel aan leerlingen van alle leeftijden. Het gaat daarbij in eerste instantie om alle individuele lessen en om de AMV-groepjes in de Meenschaar (Bedum). Voor andere lessen met meerdere leerlingen tegelijk geldt dat deze uitsluitend in overleg met de coördinator en administratie kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de ruimte/locatie. Daarbij moet 1,5 meter afstand kunnen worden gerealiseerd. Verder geldt: * Startmoment en deelname geschiedt in overleg tussen docent en leerling(en). Zo lang (nog) geen fysieke lessen plaatsvinden, worden online lessen aangeboden. * Alle voorschriften en aanwijzingen zijn opgenomen in een protocol, dat per locatie nader is uitgewerkt op basis van alle informatie. Bij de uitvoering van de lessen moet het protocol nauwgezet worden nageleefd.

.

Plan voor nieuwe cultuurcentra in Het Hogeland

Hunsingo, Wonderboom en Noordakkoord werken al samen en willen ook in de toekomst samen verder. Zij hebben bij het digitale loket ‘Toukomst’ van het Nationaal Programma Groningen een plan ingediend om meerdere cultuurcentra in Noord Groningen te realiseren. Door vier markante gebouwen verspreid over Het Hogeland daarvoor geschikt te maken willen zij alle inwoners in staat stellen om creatief bezig te zijn met muziek, dans, theater en beeldende kunst. De gebouwen moeten lesruimten, een podium en repetitieruimte gaan bieden en krijgen daarbij ook een sociale functie voor de directe omgeving. Combineren met b.v. een bibliotheek . Eén van de gebouwen zou De Meenschaar in Bedum kunnen zijn. De andere drie locaties zouden b.v. Uithuizen, Winsum en Leens kunnen zijn. Zo brengen we cultuur dicht bij huis!

 

Nog dit voorjaar besluit een speciaal panel van Groningers voor welke 10 plannen er geld komt vanuit het NPG. Een mooi plan? Steun ons dan op https://www.toukomst.nl/ideeen/brede-cultuurparticipatie-in-noord-groningen/

.

Wil je iets met muziek? Op school, in een bandje, in een musicalklas, gewoon in je eentje, in een koor, een  muziekvereniging of een ander soort orkest, op festivals of nog iets anders?  Dan ben je bij Muziekschool Hunsingo aan het juiste adres.

Naast instrumentale lessen, ensembles en cursussen in de vrije tijd zijn we voor  het onderwijs een gedegen partner als het gaat om muziek in het onderwijs. Uitgangspunt is dat de muziekschool inspeelt op de vraag en behoefte vanuit de basisschool. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om lessen in de klas, om trainingen voor leerkrachten of het bieden van hulp bij het zoeken naar aanvullende regelingen om muziekonderwijs in school te verankeren.

Benut de kansen die Muziekschool Hunsingo biedt, doe mee en wie weet is het de ervaring voor het leven.

Nu aanmelden

.

.

arrow
arrow

Agenda

Vanaf 27 februari   NIEUW!! O.l.v. Anne-Lie Persson starten we met een kinderkoor voor kinderen van 8-12 jaar.Klik hier voor meer info!
14 maart   Muziekavond saxofoonleerlingen van Lotte de Bruin, aanvang 20.00 uur in De Meenschaar, Bedum

 

Brede cultuurparticipatie in Noord-Groningen

Op Toukomst.nl staat een mooi idee om brede cultuurparticipatie in Noord-Groningen van de grond te tillen. De moeite waard om te bekijken en dit idee te ondersteunen door het als ‘favoriet’aan te merken:

.

https://www.toukomst.nl/ideeen/brede-cultuurparticipatie-in-noord-groningen/

.

Muziekschool Hunsingo presenteerde zichzelf tijdens het evenement ‘Mooi Bedum’.

https://www.youtube.com/watch?v=WfWeGkTjJds