Welkom op de site van Muziekschool Hunsingo.

Onze Algemene voorwaarden en tarieven zijn aangepast voor het seizoen 2020-2021, zie elders op deze site.

.

Belangstelling voor muziekles of een theatercursus?

Er is nog plaats bij diverse docenten/instrumenten! Meld je direct aan via het aanmeldformulier of mail eerst voor informatie naar info@muziekschoolhunsingo.nl.

Liever theater dan muziek? Kijk op www.wonderboom.nl, voor het aanbod in Winsum en Bedum!.

.

Aanpassingen i.v.m. corona:

In overleg met bestuur en directie is besloten dat vanaf maandag 11 mei a.s. weer muzieklessen mogen worden gegeven, en wel aan leerlingen van alle leeftijden. Het gaat daarbij in eerste instantie om alle individuele lessen en om de AMV-groepjes in de Meenschaar (Bedum). Voor andere lessen met meerdere leerlingen tegelijk geldt dat deze uitsluitend in overleg met de coördinator en administratie kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de ruimte/locatie. Daarbij moet 1,5 meter afstand kunnen worden gerealiseerd. Verder geldt: * Startmoment en deelname geschiedt in overleg tussen docent en leerling(en). Zo lang (nog) geen fysieke lessen plaatsvinden, worden online lessen aangeboden. * Alle voorschriften en aanwijzingen zijn opgenomen in een protocol, dat per locatie nader is uitgewerkt op basis van alle informatie. Bij de uitvoering van de lessen moet het protocol nauwgezet worden nageleefd.

.

Steun ons plan voor nieuwe cultuurcentra in Het Hogeland!

Op initiatief van Hunsingo werd het plan “Markante KULTUURHOEZEN voor iedere Ommelander” ingediend bij het NPG programma Toukomst – zie www.toukomst.nl Dat plan zit nu in de “finale” (als nr. 3) en tussen 22 september en 4 oktober hebben alle Groningers gelegenheid om hun steun aan dit en/of andere plannen te geven. We hopen dat er straks Toukomstgeld beschikbaar komt voor het realiseren van meer culturele centra – Kultuurhoezen – waar Hunsingo, Wonderboom en Noordakkoord samen cultuureducatie kunnen gaan verzorgen, in het uitgestrekte Hogeland!


Steun je dit plan? Vul het formulier in van de Toukomstkrant die deze dagen in de bus valt, of beoordeel de plannen op de website www.toukomst.nl. Hartelijk dank!

.

Nu aanmelden

.

.

arrow
arrow

Agenda

4 juli   Begin zomervakantie
24 augustus   Start muzieklessen, zanglessen en AMV, volgens rooster

 

Brede cultuurparticipatie in Noord-Groningen

Op Toukomst.nl staat een mooi idee om brede cultuurparticipatie in Noord-Groningen van de grond te tillen. De moeite waard om te bekijken en dit idee te ondersteunen door het als ‘favoriet’aan te merken:

.

https://www.toukomst.nl/ideeen/brede-cultuurparticipatie-in-noord-groningen/

.

Muziekschool Hunsingo presenteerde zichzelf tijdens het evenement ‘Mooi Bedum’.

https://www.youtube.com/watch?v=WfWeGkTjJds