Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKSCHOOL HUNSINGO 2020-2021

 

Inschrijving

  • Inschrijving staat open voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland, maar ook daarbuiten.
  • Alleen leerlingen t/m 18 jaar die wonen in de gemeente Het Hogeland komen in aanmerking voor gesubsidieerde lessen.
  • Inschrijving geschiedt door het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te retourneren aan de administratie van de muziekschool, bij voorkeur voor aanvang van het cursusjaar. Ons cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie of te downloaden via de website. U kunt ook rechtstreeks op de website het inschrijfformulier
  • De leerlingen worden in principe geplaatst op volgorde van inschrijving. Bij over-inschrijving wordt een wachtlijst gehanteerd. Leerlingen die van AMV-lessen overgaan naar instrumentale lessen krijgen voorrang bij de plaatsing.
  • Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging waarop tevens is vermeld of er voor het betreffende instrument een wachtlijst is. In dat geval volgt nader bericht zodra de leerling definitief kan worden geplaatst.
  • Tussentijdse plaatsing is dus alleen mogelijk indien er voor het betreffende instrument geen wachtlijst is.

 

Uitschrijving

  • Opzegging van instrumentale/vocale lessen, AMV en het popkoor dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de administratie van de muziekschool. U dient zich uit te schrijven vóór 1 juni, anders is er sprake van stilzwijgende verlenging. Ook is het mogelijk om per 1 januari op te zeggen (schriftelijk!). U betaalt dan 5/12e van het cursusgeld. Bij ontvangst van uitschrijving na 1 januari is het gehele cursusgeld verschuldigd. Gedeeltelijke restitutie wordt slechts verleend wanneer het aantal lescontacten per seizoen door afwezigheid van de docent minder is dan 35, en verder bij verhuizing van de leerling naar een andere gemeente.
  • Bij ensembles, bandjes en cursussen eindigt de inschrijving automatisch na afloop van de activiteit.

 

Lesduur
De lesduur voor individuele lessen is gekoppeld aan het lestarief, zie hiervoor de pagina ‘Tarieven’. Er zijn 37 lesweken per seizoen.
Leerlingen hebben recht op minimaal 35 lescontacten per seizoen.

 

Betaling

De lesgelden voor instrumentale/vocale lessen, AMV en het popkoor worden in twee termijnen voldaan. De betreffende nota’s worden toegestuurd. Betaling binnen vier weken na ontvangst van de nota. Bij wanbetaling kunnen de lessen worden beëindigd.

De kosten voor ensembles, bandjes en cursussen worden apart in rekening gebracht, middels een factuur in één termijn.