Algemene muzikale vorming

De AMV-lessen zijn speciaal bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar die nog geen instrument bespelen. Het is een prima voorbereiding op de instrumentale les. De kinderen zijn actief bezig met bewegen, zingen, luisteren en zelf muziekmaken. Zo beleven zij spelenderwijs een brede kennismaking met alle basisaspecten van de muzikale wereld. De lessen vinden buiten schooltijd plaats.

 

Lesplaatsen:                         bij voldoende belangstelling start er een groep in diverse plaatsen

Groepsgrootte:                    maximaal 15 kinderen

Lesduur:                               30 à 45 minuten per week, afhankelijk van de groepsgrootte

Lesinhoud:                           afhankelijk van de leeftijd van de kinderen / groepsindeling

Lesdag/tijd:                          in overleg met de deelnemers

Lesgeld:                                € 135,00 per jaar

 

Meld je hier aan voor het volgen van AMV-les.